Flevomuziekschool en Flevo DJ Academy gesloten tot 6 april 2020

Beste leden/ouders/verzorgers,

In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geven de Flevomuziekschool en Flevo DJ Academy gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid om mee te werken aan het beperken van de verspreiding.

Aansluitend op de landelijke maatregelen heeft de Flevomuziekgroep B.V. besloten alle lessen en activiteiten te cancelen tot en met 6 april 2020.

Dit betekent:
Geen lessen of andere activiteiten op de muziekschool en DJ school tot en met 6 april 2020.

Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Wij ondersteunen deze doelstelling en maken deze keuze ook in het belang van de gezondheid van ons personeel en onze leerlingen.

Wij hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking om gezamenlijk het coronavirus tot een goed einde te brengen.

We zullen morgen met ons team bespreken hoe wij wellicht de lessen online kunnen geven of dat we video’s kunnen maken zodat de leden nog gewoon wekelijks hun cursus thuis kunnen volgen.

We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en indien nodig houden wij u via de website of per e-mail op de hoogte.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met met mij.
[email protected]

Troyson Sweeb
Directie
Flevomuziekgroep B.V.

Leave a Reply

Your email address will not be published.